در دیاری نزدیک
پای آن کوه بلند
سرزمینی زیباست

 آسمانش آبی
نهرهایش جاری

چاله نخجیرآنجا
در بهار آبشتا

خانه هایش زیبا
رونقِ مهر و صفا

کوچه باغش زیبا
که درآن دشت شقایق پیدا


آن زمینی که خاکش اصالت دارد
قدر چند قرن حکایت دارد
مردمانش ، همه عشق به میهن دارند
غیرت خاک وطن ، مهر به مادر دارند


آفتاب (افسون) طبیب زاده فرزند عزت الله اهل شهر نراق

منبع : سلـحــشـوران شـهـر نــراقنراق سرزمینی زیبا
برچسب ها :